Startpagina / Fijnstof

Smog: fijn stof buitenshuis

Fijn stof buitenshuis is terug te vinden in de uitstoot van verwarmingsketels, roet uit dieselmotoren, de industrie, in bedrijven die metaal verwerken, in veebedrijven (door stro en mest), in chemiebedrijven en elektriciteitscentrales. Kortom heel kleine deeltjes die in de lucht zweven. Zowel fijn stof als bacteriën worden door de neus- en keelhaartjes tegengehouden en komen gelukkig niet verder dan de neus- en de keelholte. Helaas heeft teveel fijn stof in de buitenlucht een zeer nadelig effect op de zuurstof in de lucht. Juist personen die gevoelig zijn voor ongezonde lucht zullen al snel moeite ervaren met ademhalen. Fijn stof op zich is niet direct zo schadelijk, het zuurstof-tekort als gevolg van te veel fijn stof is daarentegen wel schadelijk

Huisstofmijt: fijn stof binnenshuis

Binnenshuis hebben we naast fijn stof ook te maken met micro-stof. Het zijn de allergenen, de eicellen en uitwerpselen van de huisstofmijt. Micro-stof is zeer schadelijk voor je gezondheid. Daar waar fijn stof nog opgevangen wordt door je neus- en keelhaartjes gaat deze micro-stof rechtstreeks de longen in om zich daar te nestelen. Hier veroorzaken ze allerlei ziektes, allergieën en kwalen. Dit resulteert in een grote verscheidenheid aan gezondheidsklachten die bij iedereen anders is. Wist u dat deze microstof bijvoorbeeld de ontwikkeling van de longen van een baby belemmert tijdens het eerste levensjaar? Er zijn verscheidene middelen om al die verschillende symptomen te bestrijden maar daar los je de aandoening zelf niet mee op. Er is maar één doeltreffende oplossing: de boosdoener zélf en haar allergenen wegnemen. En dat kan! Monarch is daarin een wereld gepatenteerd specialist. Hoe eerder je Monarch in huis hebt, hoe vlugger je de microstof verwijdert hebt en je lichaam weer de ruimte krijgt zich te herstellen.

Vocht

Onze woningen zijn steeds beter geïsoleerd. Door deze isolatie kan de warmte en het vocht onvoldoende naar buiten. Mocht je mechanische ventilatie in de woning hebben dan voegt deze daar nog eens extra vocht aan toe. Je kunt je voorstellen dat micro-organismen zich in een dergelijke situatie veel sneller kunnen vermenigvuldigen. Met als gevolg dat de micro-stof sterk toeneemt. Micro-stof bindt zich namelijk met het vocht en de negatieve ionen om vervolgens zwaarder te worden en neer te dwarrelen op de vloer. Op schouderhoogte zal de hygrometer zeggen dat de lucht te droog is, maar het vocht ligt op de grond. Zo ontstaan vochtige ruimten met schimmelplekken tot gevolg.