Startpagina / Viridi Air Partnership

Wie is Viridi Air

Oprichter Jan-Joris van de Riet werkte jarenlang bij een bedrijf in luchtreiniging en merkte dat de bewustwording voor schone lucht laag is. Weinig mensen weten dat ze ongezonde lucht inademen en wat je er aan kan doen. Door de oprichting van Viridi Air komt hier nu eindelijk meer aandacht voor. 

Waarom Viridi Air?

Begin 2019 speelt Jan-Joris met het idee om meer bewustzijn te creëren voor schone gezonde lucht en bedrijven die hier echt aan bijdragen te gaan beoordelen en belonen met het Schone Lucht-beeldmerk, -certificaat en unieke marketing. Met deze tools wordt het voor bedrijven makkelijker om naar buiten te laten zien wat ze belangrijk vinden, namelijk: schone lucht! 

Beoordelingscriteria voor het Viridi Air Partnership

Viridi Air verstrekt het Viridi Air Partnership uitsluitend indien wordt voldaan aan een significante bijdrage aan gezonde lucht. Dit wordt getoetst (gekeurd) met de beoordelingscriteria zoals vermeld hieronder. Die criteria zijn gewaardeerd a.d.h.v. gezondheidsgemiddelden en worden getoetst met het aangeleverde bewijsmateriaal*. De beoordeling vindt dus niet in de praktijk plaats maar op basis van het aangeleverde schriftelijke materiaal. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bedrijven:

 1. Die in de core business (primaire proces) een product of dienst leveren dat direct bijdraagt aan schone lucht (b.v. een fabrikant van luchtreinigers, onderhoudsbedrijf ventilatiesystemen, fabrikant ventilatiesystemen, enz). Zie beoordelingscriteria producten/diensten.
 2. Die in de core business (primaire proces) géén product of dienst leveren dat bijdraagt aan schone lucht (b.v. een software bedrijf, fabrikant van koekjes, advocatenkantoor, enz) maar voor personeel of maatschappij willen bijdragen aan schone lucht.

Het feitelijk beoordelen doet Viridi Air op basis van aangeleverd schriftelijke bewijsmateriaal. Het certificeren (extern) gebeurt via een transparante “open source” methode.

Extra toelichting

De aanvrager toont jaarlijks aan (bewijsvoering*) of de producten/diensten/beleid voldoen aan de beoordelingscriteria. Na een jaar vindt hertoetsing/herkeuring plaats. De bewijsvoering wordt jaarlijks online op de website van www.viridiair.nl geplaatst. Toegankelijk voor iedereen:

Beoordelingscriteria t.a.v. binnen- of buitenlucht (producten):

 • Het product dient voldoende effectief te zijn op 1 van de volgende 4 subcategorieën:
  1. Gasvormig/deeltjes/ziektekiemen: de effectiviteit van het product moet tot stand komen door minimaal op 1 van de volgende stoffen te richten: ziektekiemen (b.v. virussen, bacteriën, schimmels), CO2, fijnstof (PM2,5 of kleiner), VOC’s, stikstofdioxide, NOx, roet, ozon, geuren/stank of een andere specifieke gas/stof. De vereiste effectiviteit hangt van het type product af:
   • Luchtreiniging met een mechanisch product voor binnen: bereikt een effectiviteit van minimaal 90% op één van bovengenoemde stoffen en filtert met een capaciteit van circulatie van minimaal 45m3/uur;*
   • Luchtbehandeling/ventilatie met een mechanisch product voor binnen: bij een ruimte van minimaal 50m3 is de effectiviteit minimaal 90% op één van bovengenoemde stoffen en wordt de lucht minimaal 2x per uur ververst*;
   • Natuurlijk product voor binnen (groen; o.a. beplanting): effectiviteit is minimaal 10%*;
   • Mechanisch product voor buiten: effectiviteit is minimaal 60%*;
  2. Vocht
   • Zorgt voor een relatieve vochtigheidsgraad (comfort) van 40% – 60%;
   • Waarborgen veilig te werken volgens [ISSO-55.3 Legionellapreventie in klimaatinstallaties gereed];
  3. Luchtverplaatsing
   • Producenten van lucht- en/of ventilatiekanalen die bijdragen aan de realisatie van de effectiviteit zoals benoemd hierboven onder het kopje;
  4. Meetapparatuur/sensortechnieken
   • Binnen: de meettechniek kan minimaal de combinatie van CO2, fijnstof (op een grootte van PM10 en PM2,5) èn vocht (RV) detecteren;
   • Buiten: de meettechniek kan minimaal de combinatie van fijnstof (op een grootte van PM10 en PM2,5) èn vocht (RV) detecteren;
 • Minimaal 1 groene buitenfilter in het buitenfilterproject van Viridi Air – verwijdert luchtvervuiling uit de buitenlucht. Standaard wordt door Viridi Air 1 groene buitenfilter geplaatst per aangevraagde Partnership;

Beoordelingscriteria t.a.v. binnen- of buitenlucht (diensten):

 • Type dienstverlening:
  • Meten: in staat kunnen zijn om metingen uit te voeren op CO2, fijnstof (op een grootte van PM10 en PM2,5) èn vocht (RV) detectie;
  • Montage (installatie-, ventilatiebedrijven): aan kunnen tonen dat gewerkt wordt volgens het bouwbesluit 2012 en te installeren product(en) voldoen aan productcriteria (zie hierboven);
  • Onderhoudsbedrijven: de aangeboden dienst (b.v. ventilatieonderhoud) zorgt voor minimaal 10% verbetering van de kwaliteit in de binnen- en/of buitenlucht;
 • De verbetering moet tot stand komen door minimaal op 1 van de volgende stoffen te richten: ziektekiemen (b.v. virussen, bacteriën, schimmels), CO2, fijnstof (PM2,5 of kleiner), VOC’s, stikstofdioxide, NOx, roet, ozon, geuren/stank of een andere specifieke gas/stof;
 • Minimaal 1 groene buitenfilter in het buitenfilterproject van Viridi Air – verwijdert luchtvervuiling uit de buitenlucht. Standaard wordt door Viridi Air 1 groene buitenfilter geplaatst per aangevraagde Partnership;

Beoordelingscriteria organisaties (bedrijfsbeleid)

De organisatie toont jaarlijks aan (bewijsvoering*) wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan om als organisatie te voldoen aan de beoordelingscriteria. Na een jaar vindt hertoetsing/herkeuring plaats. De bewijsvoering wordt jaarlijks online op de website van www.viridiair.nl geplaatst. Toegankelijk voor iedereen (100% transparant en controleerbaar). Organisaties dienen jaarlijks aan de beoordelingscriteria voor de binnen- en/of buitenlucht te voldoen.

Beoordelingscriteria t.a.v. de buitenlucht (organisaties/bedrijfsbeleid):

 • Jaarlijks minimaal 2% reductie van de eigen uitstoot door maatregelen aan de bron. Indien een éénmalige handeling/investering de minimale reductiegrens overstijgt mag het meerdere percentage uitgestreken worden over de volgende jaren. Dus bij een minimale reductiegrens van 2% en een éénmalige investering die zorgt voor 30% reductie mag dat over 15 jaar verdeeld worden. Dit heet de “Viridi Air verdeelregeling“;
 • De reductie moet tot stand komen door minimaal op 1 van de volgende stoffen te richten: ziektekiemen (b.v. virussen, bacteriën, schimmels), CO2, fijnstof (PM2,5 of kleiner), VOC’s, stikstofdioxide, NOx, roet, ozon, geuren/stank of een andere specifieke gas/stof;
 • Minimaal 1 groene buitenfilter in het buitenfilterproject van Viridi Air – verwijdert luchtvervuiling uit de buitenlucht. Standaard wordt door Viridi Air 1 groene buitenfilter geplaatst per aangevraagde Partnership;

Beoordelingscriteria t.a.v. de binnenlucht (organisaties/bedrijfsbeleid):

 • Jaarlijks verbetering van de binnenluchtkwaliteit door minimaal 1 van de volgende maatregelen door te voeren:
  • Elimineren van vervuilende bronnen zoals bepaalde gordijnen, vloerbedekking, printers, enz. Of kijk hieronder bij: Voorbeelden om ook te kunnen voldoen aan de beoordelingscriteria;
  • Minimaal 2% van het personeelsbestand te voorzien van meer gezonde lucht door aanschaf van additionele toepassingen (die voldoen aan de Viridi Air-beoordelingscriteria voor ‘producten’) zoals luchtreinigers, beplanting, ont-/be-vochtigers. Indien een éénmalige handeling/investering voor meer dan 2% van het personeelsbestand is bedoeld mag het overschot uitgestreken worden over de volgende jaren. Dus bij een éénmalige investering voor 50% van het personeelsbestand mag dat over 10 jaar verdeeld worden. Dit heet de “Viridi Air verdeelregeling“;
  • Indien er additionele toepassingen zijn aangeschaft dienen deze minimaal 1 x 2 jaar te worden onderhouden;
 • De verbetering moet tot stand komen door minimaal op 1 van de volgende stoffen te richten: ziektekiemen (b.v. virussen, bacteriën, schimmels), CO2, fijnstof (PM2,5 of kleiner), VOC’s, stikstofdioxide, NOx, roet, ozon, geuren/stank of een andere specifieke gas/stof;

Voorbeelden om ook te kunnen voldoen aan de beoordelingscriteria voor organisatie/bedrijfsbeleid. Welke maatregelen kunnen worden geïmplementeerd?

Doe dit in overleg met personeel en/of met Viridi Air. Er zijn veel eenvoudige maatregelen te nemen die goedkoop en effectief zijn. Enkele voorbeelden/suggesties om (toch) te kunnen voldoen aan de beoordelingscriteria zijn:

 • Buitenlucht
  • Ander type leaseauto’s;
  • Personeel op vaste dagen verplichten tot thuiswerken;
  • Personeel verplichten om 1 of meer dagen per jaar met schoon vervoer te laten komen (b.v. fiets, OV);
  • Selectiever inkopen;
  • Productieproces aanpassen;
  • Rookgasafvoer voorzien van een filter;
  • Minder energieverbruik gebouwen (verlichting, machinegebruik, enz.);
  • Enz.
 • Binnenlucht
  • Aanschaffen van aircleaning/luchtreiniging-systemen voor werk-/printerruimtes;
  • Ander type kantoormaterialen (bv géén vloerbedekking);
  • Onderhoud op ventilatiesystemen of ventilatiekanaal frequenter laten uitvoeren;
  • Extra afzuiging van werk gerelateerde vervuiling (lasdamp, slijpstof,..);
  • Enz.

Viridi Air geeft uiteraard (gratis) tips en adviezen voor concrete acties om zo te kunnen voldoen aan de beoordelingscriteria. Enkele suggesties/voorbeelden staan onderaan deze pagina beschreven. Vragen? Neem contact op met onze adviseur Jan-Joris van de Riet, 06-44223630 of janjoris@viridiair.nl: