EHBO Kinderen

Bij EHBO kinderen richten we ons op de volgende zaken. 

– Controle vitale functies
– beademen
– hartmassage
– werken met een AED
– stoppen van ernstige bloedingen
– geblokkeerde luchtwegen
– omgaan met shock
– omgaan met rugletsel
– verbanden aanleggen
– herkennen en handelen ernstige ziekten

Wanneer u slaagt voor deze EHBO cursus bent u NEN/ISO 17024 gecertificeerd. Deze certificaten worden uitgegeven door Nikta. 

NIKTA is de grootste certificatie-instelling in Nederland die persoonscertificaten BHV en Acute Zorg (EHBO) uitgeeft volgens de internationale standaard NEN-EN-ISO/IEC 17024

×